2294586 - Motie over Spoorfietsen, brede aanjager voor de stad

Op agenda van

Gemeenteraad op 6-11-2018
Resultaat vergadering: Aanvaard

Opmerkingen uit de vergadering:
Aantal stemmende leden: 36.
Stemverhouding: met algemene stemmen aanvaard.