2294936 - Motie: Verlengde Jeugdzorg kan niet zomaar worden afgeschaft

Op agenda van

Gemeenteraad op 6-11-2018
Resultaat vergadering: Verworpen

Opmerkingen uit de vergadering:
Aantal stemmende leden: 36.
Stemverhouding: met 12 stemmen voor van PvdA, Lokaal-Hengelo, BurgerBelangen, Cu, CDA en 24 stemmen tegen wordt de motie verworpen.