2294981 - Motie Aanschaf mobiele afzuiginstallatie t.b.v. processierups bestrijding

Op agenda van

Gemeenteraad op 6-11-2018
Resultaat vergadering: Ingetrokken