2295011 - Motie De kost voor de baat uit binnen het Sociaal Domein

Op agenda van

Gemeenteraad op 6-11-2018
Resultaat vergadering: Verworpen

Opmerkingen uit de vergadering:
Aantal stemmende leden: 36.
Stemverhouding: met 8 stemmen voor van PvdA, BurgerBelangen en Lokaal-Hengelo en 28 stemmen tegen wordt de motie verworpen.