3094344 - Amendement Diversiteit - Kaders voor het Marktplein

Op agenda van

Gemeenteraad op 1-7-2020
Resultaat vergadering: Verworpen

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 34.
Met 3 stemmen voor van GL/CU en 31 tegen verworpen.