3094350 - Amendement Duurzaamheid - Kaders voor het marktplein

Op agenda van

Gemeenteraad op 1-7-2020
Resultaat vergadering: Aanvaard

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 34.
Met 28 stemmen voor en 6 stemmen tegen VVD/lid Janssen aanvaard.