3094555 - Amendement: gelijk speelveld horeca en evenementenplein Marktplein

Op agenda van

Gemeenteraad op 1-7-2020
Resultaat vergadering: Verworpen

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 34.
Met 11 stemmen voor van VVD/lid Janssen/ ProH (3)/PVV en 23 tegen verworpen.