2297693 - Verzoek garantstelling voetbalvereniging ATC'65

De kleedkamers van ATC’65 zijn aan renovatie en uitbreiding toe, ook worden de kleedkamers verduurzaamd. ATC’65 zit na uitbreiding precies op de norm voor kleedruimtes van de KNVB.
Voor dit project leent ATC'65 €750.000 bij een bank. Als onderpand voor deze lening eist de bank een garantstelling van de gemeente en de Stichting Waarborgfonds Sport van gezamenlijk €500.000,-. De Stichting Waarborgfonds Sport heeft de financiële positie van ATC'65 getoetst en is bereid de garantstelling voor €250.000,- te verlenen. Aan de gemeente Hengelo wordt nu hetzelfde gevraagd.
Conform het vastgestelde beleid in de Kadernota sport en bewegen (2016) en de Beleidsregels publieke taak leningen en garanties gemeente Hengelo (2014) kan de gemeente op voorwaarden meewerken aan de garantstelling.

Op agenda van

Gemeenteraad op 18-12-2018
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 37.
Stemverhouding: met algemene stemmen aangenomen.