2341555 - Aanpassing convenant en (her)benoemen leden Raad van Toezicht OSG

De gemeenteraad herbenoemt drie leden van de Raad van Toezicht en benoemt de heer G.B.J. Raanhuis tot lid van de raad van toezicht van de stichting OSG Hengelo. Daarnaast gaat de raad akkoord met het vernieuwen van het convenant met de OSG.

Op agenda van

Gemeenteraad op 7-5-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 36.
Namens de Stemcommissie deelt mevrouw Van den Brug mede dat er in totaal 36 geldige stembriefjes zijn ingeleverd.
Met de volgende stemverhouding wordt het voorstel vastgesteld:
Mw. Mengerink (24 voor, 11 tegen, 1 blanco)
Dhr. Frantzen (27 voor, 9 tegen)
Dhr. Lindenberg (27 voor, 9 tegen)
Dhr. Raanhuis (31 voor, 5 tegen).