2418897 - Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2019

De Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2019 vervangt de Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015. In deze vernieuwde verordening staan de regels wanneer inwoners van Hengelo in aanmerking kunnen komen voor een individuele inkomenstoeslag. Deze toeslag is bedoeld voor burgers die langdurig, tenminste drie jaar aaneengesloten een inkomen hebben wat niet hoger is dan de bijstandsnorm. Ook moet er geen uitzicht zijn dat het inkomen binnen een jaar hoger wordt.
Inhoudelijk is deze verordening niet anders dan de oude. Ook de hoogte van de toeslagen zijn niet gewijzigd. De vernieuwing zit meer in het verduidelijken van de regels en het gelijk maken van de regels voor de inwoners van Borne, Haaksbergen en Hengelo. Het gaat om zogenoemde technische wijzigingen.

Op agenda van

Gemeenteraad op 1-10-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 33
Stemverhouding: met algemene stemmen aanvaard.