2458806 - Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2020

De raad van de gemeente Hengelo heeft bij het vaststellen van de kadernota besloten jaarlijks de toeslagen, bijdragen en verstrekkingen van het armoedebeleid aan te passen aan de prijsstijging. Dit heet indexeren. Om de toeslagen van de Individuele Inkomenstoeslag voor het jaar 2020 aan te kunnen passen, moet de verordening worden uitgebreid. Een bepaling over indexeren toevoegen.
Als dat gebeurd is, dan kunnen de toeslagen als volgt wijzigen:
Toeslagen 2019 Toeslagen 2020
echtpaar € 490 € 499
alleenstaande ouder € 440 € 448
alleenstaande € 345 € 351

Op agenda van

Gemeenteraad op 17-12-2019