3390696 - Parkeerverordening 2022 en parkeerbelasting verordening mei 2022

De gemeenteraad heeft op 29 september 2021 de Parkeernormen Binnenstad en Hart van Zuid 2021 vastgesteld.
Hierin wordt gesteld dat toekomstige bewoners/gebruikers/eigenaren van een ontwikkeling in Hart van Zuid of de Binnenstad niet in aanmerking komen voor een parkeervergunning op straat.
Daarnaast zijn er als gevolg van ontwikkelingen in de binnenstad enkele wijzigingen ten aanzien van parkeren
Deze veranderingen zijn verwerkt in de verordeningen en besluiten ten aanzien van parkeren.

Op agenda van

Gemeenteraad op 20-4-2022
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 37
Stemverhouding: met 34 stemmen voor en 3 stemmen tegen (LokaalHengelo en Forum voor Democratie) vastgesteld.