2327402 - Vaststellen Nota bodembeheer en Bodem Kwaliteitskaart

Wij zetten het al bestaande Twentse beleid voort voor het ontgraven en toepassen van grond. Hiertoe is de bestaande Nota bodembeheer met de bijbehorende bodemkwaliteitskaart geactualiseerd en vastgesteld. Alle deelnemende gemeenten en het Waterschap Vechtstromen gebruiken vanaf nu hetzelfde beleid. Dit vereenvoudigt het hergebruiken van grond binnen Twente, verlaagt de kosten voor gebruikers en draagt bij aan een duurzaam bodemgebruik.

Op agenda van

Gemeenteraad op 12-3-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 37.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.