2368960 - Aanvraag verlenging ontheffing ingezetenschap wethouder

Op grond van artikel 36a, lid 2, van de Gemeentewet kan de gemeenteraad ontheffing verlenen van het vereiste dat een wethouder ingezetene moet zijn van de betreffende gemeente. De heer C.F.M. (Claudio) Bruggink is ingezetene van de gemeente Almelo. De raad heeft kennisgenomen van zijn brief waarin hij vraagt om verlenging van de ontheffing van het ingezetenschap van Hengelo om in Almelo te blijven wonen.
De raad wordt geadviseerd te besluiten om conform artikel 36a. lid 2, van de Gemeentewet de ontheffing voor de duur van één jaar te verlengen.

Op agenda van

Gemeenteraad op 21-5-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 36.
Met algemene stemmen vastgesteld.