2385819 - Verordening Maatschappelijke Participatie 2019

In de Verordening Maatschappelijke Participatie is geregeld welke voorzieningen de gemeente Hengelo kent voor mensen met een laag inkomen en hun ten laste komende kinderen. Met het college is gesproken over het minimabeleid en het kindpakket. Hengelo ontvangt € 450.302 per jaar voor de bestrijding van de gevolgen van kinderarmoede. De gemeenteraad is geïnformeerd over de inzet van deze middelen voor 2019 en verder. De wens van de raad dat kinderen waarvan de ouders in de schuldhulpverlening zitten ook in aanmerking komen voor een kindpakket, is hierin opgenomen. Verder zijn de bedragen voor schoolkosten verhoogd naar € 150 voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar en € 240 voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar en is de kledingbon verhoogd naar € 100 voor het nieuwe subsidiejaar.
Verder is de verordening verduidelijkt door zogenoemde technische wijzigingen. Deze nieuwe verordening vervangt de Verordening Maatschappelijke Participatie 2018.

Op agenda van

Gemeenteraad op 25-6-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 34.
Met algemene stemmen vastgesteld.