2452911 - Ontwikkelingen basisonderwijs in Hengelo 2020-2024

Op agenda van

Gemeenteraad op 17-12-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Er vindt beraad plaatst in twee termijnen.
Stemmende leden: 36.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.
Stemverklaring van mevrouw Van den Beukel (CU)