3094368 - Eerste wijziging van de Verordening Precariobelasting 2020

Op 14 april 2020 heeft het college een aantal maatregelen genomen om door Corona getroffen ondernemers te ondersteunen. Deze maatregelen lagen allen in de bevoegdheidssfeer van het college, uitgezonderd het besluit precariobelasting. Het college heeft besloten geen precariobelasting te heffen als ondernemers als gevolg van een overheidsverbod geen gebruik van de openbare ruimte kunnen maken.
De huidige verordening precariobelasting 2020 bood geen mogelijkheid om de heffing te beperken. De 1e wijziging maakt dit nu mogelijk.

Op agenda van

Gemeenteraad op 9-9-2020
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 31.
Stemverhouding:met algemene stemmen vastgesteld.