3266349 - Subsidieplafonds regelingen ondersteuning lokale culturele infrastructuur

Het college heeft op 13 juli 2021 voor het onderdeel “versterking en vernieuwing van de lokale culturele programmering in (post)coronatijd” besloten om een subsidieregeling vast te stellen, onder voorbehoud dat de raad het subsidieplafond van € 150.000,- vaststelt. Het vaststellen van een subsidieplafond is een bevoegdheid van de raad.
Daarnaast zal er nog een subsidieregeling worden opgesteld voor het onderdeel “Behoud lokale culturele infrastructuur”. Ook hierover dient de raad een subsidieplafond vast te stellen van € 500.000,-. In september wordt deze regeling bekendgemaakt zodat per november bekend kan worden wie wat krijgt.

Op agenda van

Gemeenteraad op 15-9-2021
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding:
met 33 stemmen voor en 2 stemmen tegen (PVV) vastgesteld.