3165126 - Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Hengelo

De gemeenteraad van Hengelo vindt het belangrijk dat inwoners duidelijkheid hebben binnen welke termijn na het eerste gesprek er een beslissing wordt genomen op hun aanvraag om schuldhulpverlening. Hiervoor is de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening vastgesteld. Hierin wordt een termijn van maximaal acht weken gesteld, conform de uitvoeringspraktijk bij andere wetgeving in het sociaal domein.
De schuldhulpverlening wordt uitgevoerd door het team BudgetAlert. Er wordt altijd maatwerk verleend en als de beschikking eerder verstuurd kan worden dan wordt dit uiteraard gedaan.

Op agenda van

Gemeenteraad op 10-2-2021
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 37.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.