3289028 - Raadsvoorstel beschikbaar stellen middelen tbv zonneveld Boeldershoek

De gemeente Hengelo van Enexis een offerte gekregen om op eigen gronden in de Boeldershoek een zonnepark te realiseren. Vanwege beperkte restcapaciteit is dit uitgesproken kans om versneld invulling te geven aan de opgave voor duurzame elektriciteitsopwekking. Er moet 50% voor de kosten van de netaansluiting worden voorgefinancierd. Daarvoor worden uit de Reserve Duurzaamheid middelen beschikbaar gesteld.

Op agenda van

Gemeenteraad op 15-9-2021
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met 32 stemmen voor en 3 stemmen tegen (PVV en H. Capelle)
vastgesteld.
Stemverklaring: N. Akfidan, H. Capelle en H. Daals.