2350987 - Motie vreemd Internationale treinverbinding Amsterdam-Berlijn

Op agenda van

Gemeenteraad op 12-3-2019
Resultaat vergadering: Aanvaard

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 37.
Stemverhouding: met algemene stemmen aanvaard.