2393013 - Kredietaanvraag herinrichting Lansinkesweg - Industriestraat

Het college heeft besloten een krediet beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de Lansinkesweg vanaf de brandweerkazerne tot en met het kruispunt Lansinkesweg-Industrieplein, de herinrichting van de Industriestraat vanaf het nog niet heringerichte deel tot aan het kruispunt Lansinkesweg, het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming, het vergroten van de capaciteit van de riolering in de Lansinkesweg tussen de Emmaweg en de Industriestraat, de afwatering van het hemelwater vanaf Lansinkveld Noord op de Berfobeek en het aanleggen van een groenvoorziening rond de nieuwe bergingsvijver.
De gemeenteraad heeft besloten om de verwachte kosten voor de bodemvervuiling onder het bestaande wegdek te betalen uit de reserve bodemsanering.
Een voorlopig ontwerp is gemaakt die de komende maanden wordt uitgewerkt. De definitieve uitvoering is nog niet gepland en wordt afgestemd op de uitvoering van andere projecten in de stad.

Op agenda van

Gemeenteraad op 9-7-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 36.
Met algemene stemmen vastgesteld.