2392183 - Motie inz. verbod op oplaten (wens)ballonnen en gebruik plastic confetti

Op agenda van

Gemeenteraad op 11-6-2019
Resultaat vergadering: Aanvaard

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 36.
Schorsing van 20.28 tot 20.33 uur.
Stemverhouding: met 12 stemmen tegen van PvdA, VVD, CDA en PVV en 24 voor wordt de motie aanvaard.
Stemverklaringen van de heer Ten Barge (D66), de heer Fiechter (VVD) en de heer Yikilmaz (PvdA)