3061443 - Herziening actuele stand van zaken grondbedrijf


De gemeente Hengelo heeft in 2019 voor € 7,5 miljoen aan woningbouwkavels verkocht, voor € 2,5 miljoen aan bedrijfskavels en voor € 0,5 miljoen aan overige verkopen. Daarnaast is er in het bedrijvenpark XL, waarin de gemeente participeert voor € 12,0 miljoen aan opbrengsten gerealiseerd. Dit blijkt uit de herziening van de grondexploitaties, waarmee het college van B en W heeft ingestemd. Deze herziening wordt jaarlijks vastgesteld en maakt inzichtelijk hoe de financiële situatie van het gemeentelijk grondbedrijf is. Het geeft een beeld van de grondkosten en grondopbrengsten van ruimtelijke ontwikkelingsplannen in de gemeente. De totale boekwaarde is in 2019 met € 2,8 miljoen gedaald. Alle resultaten in 2019 leiden er toe dat de reserve van het grondbedrijf is gegroeid naar € 5,5 miljoen.

Op agenda van

Politieke Markt A op 16-6-2020
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen bespreekstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Deze zaak is in de politieke markt oordeelsvormend behandeld samen met zaak '3042641 - Jaarstukken 2019 Gemeente Hengelo.'

Voorzitter: Mitchell Boers. Griffier: Anke Haarhuis, Coen Hartendorp
Sprekers namens de fracties: Seviye van Wier (LokaalHengelo), Jacqueline Freriksen, Han Daals (BurgerBelangen), Marie-José Luttikholt (PvdA), Jan Evers (GroenLinks), Susanne van den Beukel, Herman Groeneveld (ChristenUnie), Hugo Koetsveld (SP), Jeanet Nijhof (PVV), Onno Fiechter, Sander Janssen (VVD), Hanneke Steen, Ron Wesseling (CDA), Marc ten Barge (D66), Wiert Wiertsema, Frank Peters (ProHengelo).
Namens het college aanwezig: Wethouders Mariska ten Heuw, Claudio Bruggink, Gerard Gerrits, Bas van Wakeren en Burgemeester Sander Schelberg.
Overige sprekers: De heer Van Essen (inwoner), Dirk Kuperus (accountant Deloitte)

Na deze oordeelsvormende behandeling komt de zaak terug als bespreekstuk op de raadsvergadering van 1 juli aanstaande.

Gemeenteraad op 1-7-2020
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden:
33.
Stemverhouding:
met algemene stemmen vastgesteld.