3075611 - Eerste Beleidsrapportage 2020

Het college presenteert de eerste beleidsrapportage van 2020. Normaal gesproken het verantwoordingsdocument over de uitvoering van de begroting tijdens de eerste maanden (t/m april) van het lopende jaar.
Maar wat is er nog ‘normaal gesproken’ op dit moment? De coronapandemie en de crisis, die daarvan het gevolg is, raakt ons allemaal op heel veel vlakken van ons leven: in eerste instantie uiteraard op het vlak van onze fysieke gezondheid, onmiddellijk gevolgd door een economische crisis. We zitten nog in de acute fase, maar zijn er in geslaagd om een normale kwalitatief goede beleidsrapportage uit te brengen. Daarnaast hebben we de effecten van Corona, voor zover deze nog te onzeker waren om in de begroting op te nemen, geïnventariseerd. De reguliere rapportage sluit met een nadelig effect van ruim € 225.000 euro. We hadden een klein overschot van € 246.000, waardoor we nu verwachten in 2020 op € 21.000 voordeel uit te komen.

Op agenda van

Politieke Markt A op 17-6-2020
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen bespreekstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Vincent Mulder, Griffier: Gerrit-Jan Eeftink.
Sprekers namens de fracties: Frits Albek, Wiert Wiertsema, Herbert Capelle en Frank Peters (allen namens Pro Hengelo), Onno Fiechter en Sander Janssen (beiden namens de VVD), Floor van Grouw (SP), Marcel Elferink, Bernadette Morskieft en Hanneke Steen (allen namens het CDA), Rik Oude Munnink en Ilhan Cetinkaya (beiden namens D66), Han Daals, Jacqueline Freriksen en Burhan Carlak (allen namens BurgerBelangen), Seviye van Wier en Jeffrey Scholten (beiden namens Lokaal Hengelo), Jan Evers en Elske Mooijman (beiden namens GroenLinks), Marie-José Luttikholt en Imdat Yikilmaz (beiden namens de PvdA), Christian Benerink (PVV), Susanne van den Beukel en Herman Groeneveld (beiden ChristenUnie).
Tevens is het voltallig college van B&W aanwezig.

Gemeenteraad op 1-7-2020
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 32.
Stemverhouding:
met algemene stemmen vastgesteld.