3070864 - Uitwerking toekomstbestendig Metropool

Op agenda van

Politieke Markt A op 23-6-2020
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen bespreekstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Mitchell Boers, Griffier: Anke Haarhuis,
Aanwezig namens de fracties: De heren Wiertsema, Albek, Capelle en Peters en mevr. van der Brugh (allen namens Pro Hengelo), de heer Fiechter (VVD), de heren Vennegoor, Mulder en van Grouw (allen namens de SP), de heren Akfidan en Wesseling en de dames Steen en Morskieft (allen namens het CDA), de heren Ten Barge en Cetinkaya (namens D66), de heren Daals en Carlak en mevr. Freriksen (namens BurgerBelangen), Mevr. van Wier en dhr. Jaarsma (namens Lokaal Hengelo), dhr Evers en mevr. Mooijman (beiden namens GroenLinks), Mevr. Luttikholt en dhr. Yikilmaz (namens PvdA), de heren van der Sleen en Benerink (namens de PVV), dhr. Groeneveld (ChristenUnie). Namens het college zijn aanwezig wethouders Bruggink, Gerrits, Ten Heuw en van Wakeren. Tevens is burgemeester Schelberg aanwezig. Dhr. Johan de Jong heeft ingesproken namens Metropool.

Gemeenteraad op 1-7-2020
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 34.
Met algemene stemmen vastgesteld.