3093328 - Amendement inz. Kaders en Koers

Op agenda van

Gemeenteraad op 1-7-2020
Resultaat vergadering: Verworpen

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 34.
Met 14 stemmen voor van BB/LH/CU/GL/CDA/PvdA/lid Janssen en 20 tegen verworpen