3093410 - Motie inz. sociale woningbouw Hart van Zuid

Op agenda van

Gemeenteraad op 1-7-2020
Resultaat vergadering: Aanvaard

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 34.
Met 24 stemmen voor en 10 tegen van VVD/CDA/Lid Janssen aanvaard.