3093421 - Motie inz. investeren in duurzame wederopbloei

Op agenda van

Gemeenteraad op 1-7-2020
Resultaat vergadering: Aanvaard

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 34.
Met algemene stemmen aanvaard.