3093462 - Motie inz. bijdrage Voedselbank

Op agenda van

Gemeenteraad op 1-7-2020
Resultaat vergadering: Verworpen

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 34.
Met 4 stemmen voor van LH/lid Janssen/PVV en 30 tegen verworpen.