3093472 - Motie inz. Cameratoezicht fietsenstalling station

Op agenda van

Gemeenteraad op 1-7-2020
Resultaat vergadering: Ingetrokken

Opmerkingen uit de vergadering:
Ingetrokken