3093496 - Motie inz. compensatie hoogbouw GFT

Op agenda van

Gemeenteraad op 1-7-2020
Resultaat vergadering: Ingetrokken

Opmerkingen uit de vergadering:
Ingetrokken