3093504 - Motie inz. verzamelcontainers GFT Hoogbouw

Op agenda van

Gemeenteraad op 1-7-2020
Resultaat vergadering: Ingetrokken

Opmerkingen uit de vergadering:
Ingetrokken.