3094311 - Amendement De Brinktoren

Gerelateerde links

Op agenda van

Gemeenteraad op 1-7-2020
Resultaat vergadering: Verworpen

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 34.
Met 13 stemmen voor van VVD/lid Janssen/BB/GL/PVV en 21 tegen verworpen