3094326 - Amendement planning droomfase

Op agenda van

Gemeenteraad op 1-7-2020
Resultaat vergadering: Verworpen

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 34.
Met 8 stemmen voor van BB/CU/PVV/PvdA en 26 tegen verworpen.