3094337 - Amendement fietsenstalling onder het Marktplein

Op agenda van

Gemeenteraad op 1-7-2020
Resultaat vergadering: Verworpen

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 34.
Met 4 stemmen voor van BB/CU en 30 tegen verworpen.