3094585 - Amendement inkadering extra bouwvolume Marktplein

Op agenda van

Gemeenteraad op 1-7-2020
Resultaat vergadering: Verworpen

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 34.
Met 13 stemmen voor van CU/GL/CDA/lid Janssen/BB/PvdA en 21 tegen verworpen.