3094618 - Amendement Toiletten - Kaders voor het Marktplein

Op agenda van

Gemeenteraad op 1-7-2020
Resultaat vergadering: Aanvaard

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 34.
Met 32 stemmen voor en 2 tegen (D66) aanvaard.