3094632 - Amendement bereikbaarheid Marktplein

Op agenda van

Gemeenteraad op 1-7-2020
Resultaat vergadering: Aanvaard

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 34.
Stemverhouding:
Met 26 stemmen voor en 8 tegen van CU/D66/SP aanvaard.