3094656 - Amendement 'Pilots zaaien beter uitwerken'

Op agenda van

Gemeenteraad op 1-7-2020
Resultaat vergadering: Ingetrokken

Opmerkingen uit de vergadering:
Ingetrokken