3080949 - Overdracht scholen Primato

Eind 2019 is de gemeente Hengelo akkoord gegaan met de samenwerking tussen Primato en de Dr. Schaepmanstiching. In mei zijn hiervoor de voorbereidingen verder getroffen door aanpassing van de statuten van de Schaepman en het sluiten van een convenant tussen de gemeente en de Schaepmanstichting. Nu worden dan ook de scholen voor het nieuwe schooljaar overgedragen door Primato en zal Primato worden ontbonden.

Op agenda van

Gemeenteraad op 1-7-2020
Opmerkingen uit de vergadering:
Niet behandeld op 2 juli. Doorgeschoven naar de raadsvergadering van 8 juli 2020.

Gemeenteraad op 8-7-2020
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 30.
Met algemene stemmen vastgesteld.