3316121 - Tweede Beleidsrapportage 2021

Het college rapporteert 2 keer tussentijds aan de gemeenteraad over de afwijkingen ten opzichte van de begroting. Dit is de tweede beleidsrapportage met peildatum 31-8-2021. We rapporteren over afwijkingen in de voorgenomen realisatie van doelstellingen en de verwachte financiële afwijkingen.
Deze rapportage heeft een positief saldo van € 2.767.000. Het saldo wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve, waardoor onder de streep het saldo nihil is. Dit saldo heeft zeer diverse oorzaken, waaronder alsnog ontvangen compensatie voor derving van inkomsten als gevolg van Corona en lagere afschrijvingslasten.

Op agenda van

Politieke Markt A op 26-10-2021
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen hamerstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Vincent Mulder. Griffier: Gerrit-Jan Eeftink.
Aanwezig namens de fracties: Mitchell Boers, Sander Janssen, Jos Rikkerink (VVD), Wiert Wiertsema, Frank Peters (Pro Hengelo), Floor van Grouw, Hugo Koetsveld (SP), Hanneke Steen-Klok, Ron Wesseling (CDA), Ilhan Çetinkaya, Maikel Kessing (D66), Han Daals, Jacqueline Freriksen-Vijn (Burger Belangen), Seviye van Wier-Koca, Roel Jaarsma (LokaalHengelo), Jan Evers, Elske Mooijman (GroenLinks), Marie-José Luttikholt (PvdA), Jan van der Sleen, Christian Benerink (PVV), Marie-José Huis in't Veld (Lid Huis in't Veld).
Namens het college aanwezig: Wethouders Ten Heuw, Bruggink, Gerrits, Van Wakeren en burgemeester Schelberg. Ambtelijke ondersteuning door Bert Lankheet (Beleidsmedewerker Financiën).

Gemeenteraad op 10-11-2021
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.