3335884 - Motie Subsidie Voedselbank onder voorwaarden

Op agenda van

Gemeenteraad op 10-11-2021
Resultaat vergadering: Aanvaard

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 33.
Stemverhouding:
met 23 stemmen voor en 10 stemmen tegen (BurgerBelangen, LokaalHengelo, PVV, lid Janssen, lid Huis in 't Veld en lid Capelle) aanvaard.