3335895 - Motie voorliggend veld op peil in de wijken

Op agenda van

Gemeenteraad op 10-11-2021
Resultaat vergadering: Aanvaard

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: 32 stemmen voor en 1 stem tegen (lid Capelle) aanvaard.