3335903 - Motie duurzame GFE inzameling gehele hoogbouw

Op agenda van

Gemeenteraad op 10-11-2021
Resultaat vergadering: Ingetrokken