3336091 - Motie Meldpunt voor energiearmoede

Op agenda van

Gemeenteraad op 10-11-2021
Resultaat vergadering: Verworpen

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met 25 stemmen tegen en 8 stemmen voor (PvdA, PVV, ChristenUnie, lid Janssen, lid Huis in 't Veld en lid Capelle) verworpen.