3336168 - Motie Monitoring maatregelenplan sociaal domein

Op agenda van

Gemeenteraad op 10-11-2021
Resultaat vergadering: Aanvaard

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met 29 stemmen voor en 4 stemmen tegen (D66, LokaalHengelo en lid Huis in 't Veld) aanvaard.