3336015 - Motie Opkoopbescherming zo snel mogelijk

Op agenda van

Gemeenteraad op 10-11-2021
Resultaat vergadering: Aanvaard

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met 28 stemmen voor en 5 stemmen tegen (D66, LokaalHengelo en PVV) aanvaard.