3336019 - Motie Proactieve aanpak energiearmoede

Op agenda van

Gemeenteraad op 10-11-2021
Resultaat vergadering: Verworpen

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met 19 stemmen tegen en 14 stemmen voor (SP, CDA, PvdA, PVV, ChristenUnie, lid Janssen en lid Capelle) verworpen.