3299986 - Belastingverordeningen en tarieven 2022

De gemeenteraad heeft de jaarlijkse belastingverordeningen voor 2022 vastgesteld. Op grond van deze verordeningen kan de gemeente in 2022 lokale belastingen heffen. De heffingen waar elke inwoner mee te maken krijgt zijn de OZB, de rioolheffing en de reinigingsheffingen, ook afvalstoffenheffing genoemd. Deze heffingen samen worden landelijk gezien als de gemeentelijke woonlasten.
De gemeentelijke woonlasten stijgen in 2022 met 2,8% voor een eigenaar van een woning en met 1,9% voor een huurder. Dit is minder dan de prijsindex van 3,1%, waarmee we de lasten verhogen. in de begroting 2022.

Op agenda van

Politieke Markt A op 26-10-2021
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen bespreekstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Gezamenlijk besproken met raadzaak 3301539 - Beleidsbegroting 2022-2025.

Voorzitter: Vincent Mulder. Griffier: Gerrit-Jan Eeftink.
Sprekers namens de fracties: Mitchell Boers, Sander Janssen (VVD), Wiert Wiertsema, Frank Peters (ProHengelo), Hugo Koetsveld (SP), Hanneke Steen-Klok, Ron Wesseling (CDA), Ilhan Çetinkaya, Maikel Kessing (D66), Han Daals, Jacqueline Freriksen-Vijn (BurgerBelangen), Seviye van Wier-Koca, Gerrit Megelink (LokaalHengelo), Jan Evers, Elske Mooijman (GroenLinks), Marie-José Luttikholt (PvdA), Jeanet Nijhof-Leeuw (PVV), Susanne van den Beukel, Herman Groeneveld (ChristenUnie), Leo Janssen (Lid), Marie-José Huis in't Veld (Lid), Herbert Capelle (Lid).
Namens het college aanwezig: Burgemeester Schelberg, Wethouders Ten Houw, Bruggink, Gerrits, Van Wakeren.
Overige sprekers: De heer Van Essen (Afval Informatie en Advies Hengelo)

De Beleidsbegroting 20220-2025 en Belastingverordeningen en tarieven 2022 zijn in de politieke markt oordeelsvormend besproken. In de raadsvergadering van 10 november vindt nog één termijn plaats waarin fracties moties kunnen indienen, waarna het college reageert en er over wordt gegaan tot stemming.

Gemeenteraad op 10-11-2021
Resultaat vergadering: Gewijzigd vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met 30 voor en 3 stemmen tegen (PVV en lid Janssen) vastgesteld.